بایگانی‌ماهانه: آوریل 2017

0

ثبت نام اعتکاف

سلام بر معتکفین میهمانان خدا آغاز ثبت اعتکاف در مساجد پردیسان ستاد اعتکاف پردیسان جهت برگزاری مراسم معنوی اعتکاف چهار مسجد را برا معتکفین آماده و مهیا کرده است.مسجد حضرت زینب علیها السلام و...