دسته: پایگاه شهید میثمی

قرارگاه حضرت زینب علیها السلام

0

دیوار نویسی مطالبات رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم ماونت سازندگی اقدام به دیوار نویسی با شعار های مذهبی و جملات مطالبات رهبری نموده است مدیران مجتمع های مسکونی که مایل هستند بر روی دیوار های مجتمع شان دیوار...

0

معاونت قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم معاونت قرآنی پایگاه شهید میثمی با همکاری مسجد حضرت زینب عیها السلام و کانون شهید علم الهدی مراسم جزإ خوانی در مسجد حضرت زینب علیها السلام با حضور جوانان و...

0

روز قدس

بسم الله الرحمن الرحیم اعزام شش دستگاه اتوبوس به راهپیمایی روز قدس به شهر قم از مسجد حضرت زینب علیها السلام با همکاری پایگاه شهید میثمی

پایگاه شهید میثمی 0

تبین اقتصاد مقاومتی

بسم الله الرحمن الرحیم برای تبین گفتمان های امام جامعه اسلامی همه احاد ملت موظفند این وظیفه را انجام دهند. پایگاه شهید میثمی در جهت تبین گفمان اقتصاد مقاومتی که پند سالی است دغدغه...