برچسب گذاری توسط: معاونت فرهنگی پایگاه شهید میثمی،قم،پردیسان

0

دیوار نویسی مطالبات رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم ماونت سازندگی اقدام به دیوار نویسی با شعار های مذهبی و جملات مطالبات رهبری نموده است مدیران مجتمع های مسکونی که مایل هستند بر روی دیوار های مجتمع شان دیوار...